Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

News!!

Finally,we recorded our 4-track demo instead of a 5-track and it's gonna be ready till next friday...Until then we are waiting for the results to come and hoping that it will blow your ears off.Moreover,we're planning for some new live shows in january so beware.More info comin soon.peace..
with love..

Absent

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου