Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

A great thanks to everyone who attended yesterday's show and fucked this place up.Respect!See you on a few days somewhere in the north.Be aware and take care.Love ya!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου